Bine ai venit pe site-ul Primariei Tirgu Ocna!

 A N U N T

 

Dezbatere publica cu privire la Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deseurilor la Celula II a depozitului judetean de deseuri conform Bacau , realizata prin Proiectul Sistem Integrat de Management  al Deseurilor in judetul Bacau intocmit de Unitatea de Implementare UIP-SIMDS conform adresei nr. 3700/08.09.2016

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 6 - privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Local al Orasului Tg. Ocna organizeaza dezbatere publica avand ca tema  :

Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deseurilor la Celula II a depozitului judetean de deseuri conform Bacau , realizata prin Proiectul Sistem Integrat de Management  al Deseurilor in judetul Bacau intocmit de Unitatea de Implementare UIP-SIMDS conform adresei nr.3700/08.09.2016”.

Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Tirgu Ocna :  Str. Trandafirilor , Nr. 1- Compartiment juridic

-  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  pana pe data de 14.10.2016.

SECRETAR ORAS,

Corina VÃSOIU

Anunt Ziua persoanelor varstnice 2016 700

 

ANUNT

Primaria orasului Tirgu Ocna aduce in atentia cetatenilor prevederile Hotararii Autoritatii Electorale Permanente nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere in Corpul expertilor electorali , precum si Adresa AEP nr. 2760 din 12.09.2016.

Mai multe informatii gasiti pe site-ul Primariei orasului Tirgu Ocna la Sectiunea INFORMATII UTILE - ALEGERI .

 

 Lets do it 2016

         Luna septembrie a fost declarata “LUNA CURATENIEI NATIONALE“ de catre echipa “LET'S DO IT ROMANIA” impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

                Misiunea proiectului constă în convingerea şi mobilizarea cetăţenilor şi autorităţilor să ia parte la cea mai mare iniţiativă de curăţare a României de gunoaie. Unul dintre obiectivele proiectului este acela de conştientizare a cetăţenilor cu privire la importanţa conservării mediului înconjurător şi adoptării unui comportament responsabil în relaţia cu natura.

        Cu aceasta ocazie, Primaria orasului Tirgu Ocna va invita sa participati la aceasta actiune de ecologizare care va avea loc in data de 24.09.2016, incepand cu ora 09.00.

             Zonele propuse pentru ecologizare sunt :

 - spatiile verzi din zona blocurilor in care locuiti;

 - zona pod Raducanu ( aval rau Trotus)

 - zona blocuri Tabacari

 - pod pietonal – Parc Magura

 - zona scari acces – Parc Magura

 - paraul Valcica – Carari Valcele

 - zona Cinema

 - zona pietonal str. Victoriei

            Va invitam sa contribuim impreuna la protejarea mediului inconjurator intr-un mod responsabil!

        Persoanele responsabile cu aceasta activitate de ecologizare din cadrul Primariei orasului Tirgu Ocna sunt Scutaru Madalina ( tel. 0234344114) si Cozma Dana (tel. 0734995900) consilieri in cadrul  Biroului Turism, Mediu, Proiecte şi Strategii de Dezvoltare. 

 

Va multumim !

 

ANUNŢ

Administraţia locală a oraşului Tirgu Ocna vă face cunoscute noile modificari ale Legii nr. 152/1998 - privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe aduse prin Legea nr. 221/2015, precum si modificarile aduse de H.G. nr. 251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 cu privire la modalitatea de stabilire a chiriilor pentru locuintele pentru tineri construite din fonduri ANL, aflate in proprietatea statului si administrarea consiliilor locale.
 
Cuantumul chiriei va fi stabilit in functie de urmatoarele elemente : 
- valoarea de inlocuire stabilita prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru anul în curs;
- rangul localitatii; 
- venitul brut pe membru de familie; 
Cuantumul chiriei va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere, reparaţii, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale; pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani se adaugă şi o cotă de 1%.
 
       Precizam faptul ca neindeplinirea de catre titularul contractului de inchiriere a obligatiilor de plata la scadenta , se va sanctiona cu aplicarea de penalitati de 0,1%/zi din suma datorata , potrivit prevederilor art. 15, alin. 13, lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998, republicata, cu modificari si completari.
 
       In acest sens vă rugăm să depuneţi la Serviciul urbanism, administrarea domeniului public şi privat , in cel mai scurt timp, următoarele documente:
     - documente justificative privind venitul brut pentru membrii familiei ;
     - acte de identitate şi acte de stare civilă, in cazul în care au intervenit modificări.
 
       Precizăm că obligaţiile reprezentând plata chiriei vor fi stabilite incepând cu data intrării in vigoare a H.G. nr. 251/2016, respectiv 14.04.2016, pentru chiriaşii cărora le-au fost incheiate / prelungite contractele de inchiriere incepând cu data de 31.07.2015.
 
PERSOANA DE CONTACT : GHIMBOVSCHI Laura – consilier Serviciul urbanism .

 

 

Conform HG 627/2015, Primaria orasului Tirgu Ocna anunta incepand din 15.07.2016 demararea programului de intrajutorare a persoanelor defavorizate POAD finantat de Uniunea Europeana si cofinantat de Guvernul Romaniei. In cadrul programului POAD 2015-2016, fiecare beneficiar final primeste 2 cutii cu continut identic. Fiecare cutie contine urmatoarele produse alimentare in unitati de ambalaj si cantitati, asa cum sunt detaliate in tabelul de mai jos :

       Produs   Ambalare

 Nr. ambalaje

Greutate 

(kg sau l)

Faina alba de grau punga de 1 kg 1 1,000
Malai    punga de 1 kg 2 2,000
Paste fainoase   punga de 400 g 1 0,400
Ulei    sticla de plastic de 1 l 2 2,000
Zahar  punga de 1 kg  1  1,000
Conserve de carne de vita   cutie metalica 300 g 1 0,300
Conserva pateu de ficat porc   cutie metalica 200g 1 0,200
Orez    punga de 1kg 1 1,000
Conserva de paste de tomate    cutie metalica de 400gr. 1 0,400

Cine beneficiaza?

  1. familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social (venit minim garantat)

  2. familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei

  3. somerii cu indemnizatie de pana la 450 lei/luna inclusiv

  4. pensionarii cu pensie sau cu pensii cumulate de pana la 450 lei/luna inclusiv

  5. pensionarii beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari, al caror venit este de pana la 450 lei/luna inclusiv

  6. veteranii si vaduvele de razboi

  7. persoanele cu handicap grav si accentuat, adulti si copii care nu beneficiaza de ingrijire in centre rezidentiale, publice sau private

  8. persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate lunar sunt de pana la 450 lei/persoana, inclusiv, si nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile prevazute mai sus, vor fi stabilite prin dispozitie a primarului in baza declaratiei notariale pe proprie raspundere ca nu depasesc venitul de 450 lei/membru/lunar, a anchetei sociale si a documentelor justificative privind componenta familiei.

       Persoanele care fac parte din mai multe categorii mentionate mai sus, beneficiaza de ajutoare alimentare pentru o singura categorie careia ii apartin la data distributiei ajutoarelor.

       Persoanele care se incadreaza in una din literele de mai sus si nu sunt cuprinse in listele primite de la autoritatile deconcentrate, se vor inscrie pe liste suplimentare, cu anexarea documentelor justificative.

     Primesc ajutoare alimentare toti membrii familiilor prevazute la literele a), b) si h), mentionati in dispozitia scrisa a primarului.

    Mostenitorii beneficiarilor inscrisi pe listele initiale care au decedat pana la data distributiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi pana la deces.

 

Locatia: Centrul Balnear Parc Magura

Program de distribuire: luni – joi : 08:00 – 16:00

                                     vineri :        08.00 – 14.00

                                    sambata si duminica : inchis

 

ANUNŢ

În temeiul art. 12, alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi, Consiliul Local al oraşului Tirgu Ocna a adoptat Hotărârea nr. 95 din 21.12.2015 prin care a fost aprobată:

Procedura de anulare a unei cote de 73.3% de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice şi persoanele juridice de pe raza administrativ teritorială a oraşului Tirgu Ocna.

Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice şi juridice care datorează majorări de întârziere bugetului local al oraşului Tirgu Ocna, pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale la termenul de 30.09.2015, cu excepţia celor de natură contractuală.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

1.Depunerea cererilor pentru a beneficia de aceste facilităţi până la data de 31.01.2016, inclusiv, la Biroul Impozite şi Taxe;

2.Achitarea integrală a obligaţiilor fiscale principale restante la 30.09.2015, precum şi a cotei de 26,7% din majorările aferente obligaţiilor fiscale principale, existente în sold la data plăţii.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la sediul primăriei - Biroul Impozite şi Taxe.

 

A N U N T

            Primaria orasului Tirgu Ocna aduce in atentia cetatenilor prevederile Hotarari Autoritatii Electorale Permanente nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere in Corpul expertilor electorali .

          Avand in vedere faptul ca, potrivit art. 16 alin.5 din Legea nr. 208/2015 primarii au obligatia de a redirectiona cererile depuse de persoanele interesate sa faca parte din corpul expertilor electorali catre Autoritatea Electorala Permanenta, avem rugamintea de a depune la sediul Primariei orasului Tirgu Ocna – Secretar oras  cererea insotita de o copie a actului de identitate si o copie a actului de studii.

          Mai multe informatii puteti obtine accesand documentele atasate.

          - Material de informare - Corpul expertilor electorali

          - HOTĂRÂREA Autoritătii Electorale Permanente Nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali    
          
- Cerere de admitere in Corpul expertilor electorali din tara pe baza de aviz favorabil

        -  Cerere de admitere in Corpul expertilor electorali din tara pe baza de examen

 

UNICEF

 

ANUNT DE INTERES PUBLIC

     Primăria Oraşului Tîrgu Ocna şi Reprezentanţa UNICEF în România anunţă lansarea recensământului comunitar din oraşul Tîrgu Ocna începând cu luna septembrie 2015

         Recensământul comunitar reprezintă un demers inovator ce implică colectarea de date privind situaţia tuturor gospodăriilor din orasul Tîrgu Ocna şi face parte din activităţile comune pe care Primăria Tîrgu Ocna le va derula în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în România în intervalul 2015-2017.

Participarea la acest proces are un caracter voluntar, Primăria încurajând întreaga populaţie a oraşului Tîrgu Ocna să susţină îmbunătăţirea intervenţiilor din domeniile social, educaţional şi medical prin participarea activă la acest proces.

Informaţiile colectate de către lucrătorii comunitari au caracter confidenţial şi vor fi utilizate exclusiv pentru a sprijini procesul de îmbunătăţire a intervenţiilor la nivel local, judeţean şi naţional din educaţie, sănătate şi protecţie socială.

  De ce acest proces?

Pentru

A cunoaşte mai bine nevoile sociale, educaţionale şi medicale ale tuturor copiilor şi familiilor din comunitate;

- A oferi răspunsuri în timp real la nevoile identificate;

- A planifica intervenţii eficiente, care răspund nevoilor reale ale tuturor copiilor şi familiilor din comunitatea X în domeniul medical, social şi educaţional;

- A preveni situaţiile de risc la nivel comunitar;

- A îmbunătăţi nivelul de viaţă al întregii comunităţi, facilitând accesul la un pachet minim de servicii, respectiv servicii medicale, educaţionale şi sociale de bază;

- A susţine dezvoltarea potenţialului tuturor copiilor din comunitatea noastră!

  Ce pot face eu? / Cum pot sa ajut?

- Facilitarea accesului lucrătorilor comunitari în gospodărie;

 - Oferirea de informaţii precise la întrebările formulate de către lucrătorul comunitar.

  Lista lucrătorilor comunitari implicaţi în acest proces :

- Mitrofan Brindusa- asistent medical

- Spoiala Mihaela- asistent medical

- Bors Maricica- asistent social

- Dinu Alina- asistent social

 Primar,

Ec. Stefan Silochi

 

Primaria orasului Tirgu Ocna, în calitate de operator - notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,  conform prevederilor legale în vigoare, are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în conditii de siguranta, bazele de date anume create pentru indeplinirea atributiilor legale ce-i revin si de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare.

               Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate le puteti vizualiza accesand INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIRGU OCNA 

ANUNT IMPORTANT

         Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tirgu Ocna , cu sediul in orasul Tirgu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, face apel catre toti cetatenii din orasul Tirgu Ocna si localitatile arondate serviciului – comunele Pirgaresti si Tirgu Trotus pentru a-si verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate detinute , iar in situatia detinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmeaza sa expire , informeaza ca in conformitate cu O.U.G. nr. 97/2006 au obligatia de a se prezenta la sediul serviciului de la locul de domiciliu sau de resedinta, in vederea punerii in legalitate cu un nou act de identitate.