Bine ai venit pe site-ul Primariei Tirgu Ocna!

INFORMARE   

     In urma finalizarii tuturor procedurilor legale  de desemnare a constructorului pentru Proiectul de Investitii : “ REABILITARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TÎRGU OCNA, JUDEȚUL BACAU " derulat in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala  de catre Guvernul Romaniei, dupa finalizarea contestatiilor, astazi 27 martie 2018 la sediul Primariei Tirgu Ocna s-a semnat contracul  de executie lucrari de catre  Asocierea firmelor SC Gironap Prod SRL si SC Alconep SRL. A avut loc si vizita in teren in vederea preluarii amplasamentelor si stabilirea prioritatilor de incepere a lucrarilor. S-a discutat si cu reprezentantii Salina  pentru identificarea solutiilor de a nu obstructiona activitatea economica si turistica. Lucrarile vor  incepe in  data de 12 aprilie pe str. Salinei, str Poet Ion Gramada si Paraul Vilcica zonele cele mai afectate  si cu impactul cel mai puternic. Urmeaza apoi str. Avram Iancu , Stefan Constantinescu si Vasile Alecsandri pentru a asigura fluidizarea traficului. Va fi o continuare a reabilitarii strazii Tabacari, aceasta fiind modernizata tot in cadrul aceluiasi Program de Dezvoltare Locala. Luand in considerare faptul ca traficul catre statiunea Slanic Moldova este deviat prin cartierul Gura Slanic, santierul pentru reabilitarea strazilor Gura Slanic si Coasta Morii  se va face in etapa a 3-a.  Termenul de finalizare a intregului contract este de  12 luni.

     Asadar pe aceasta cale va asiguram ca intreg aparatul  de specialitate al Primariei impreuna cu Constructorii, Proiectantul, Dirigintele de santier vor depune tot efortul  ca aceasta investitie sa se desfasoare in cele mai bune conditii si in final sa creasca gradul de confort al tuturor celor care utilizeaza aceasta infrastructura  rutiera: locuitorii orasului, turistii aflati in statiune, ceilalti participanti la trafic.

       De asemenea ,  apreciem  intelegerea , increderea si respectul  locuitorilor, a agentilor economici si a transportatorilor de marfuri si persoane  care utilizeaza zilnic aceste strazi in deplasarea catre cartiere, locuinte, locuri de munca, scoala, aprovizionare si rugam sa respecte  recomandarile constructorilor cu privire la restrictiile si semnalizarea rutiera din  aceste santiere. 

     Proiectul “REABILITARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TÎRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”, este aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.64/31.07.2014 si valoarea totală a investiției este de 4.549.204,57 lei, din care valoarea decontată la 31.12.2017  de 87.615,57 lei, reprezentand cheltuieli de proiectare si avizare .

Obiectivele proiectului sunt:

Str. Salinei -868 ml

Str.Pârâul Vâlcica - 201 ml

Str. Poet Ion Grămadă – 209 ml (parțial)

Str.Coasta Măgurii – 240 ml

Str.Gura Slănic -520 ml

Str.Ștefan Constantinescu -357 ml

Str. Avram Iancu – 447 ml

Str.Vasile Alecsandri – 208 ml

Lungime totală : 3,050 km

 

 

 

  

 

 

 

     In perioada 25-27 februarie 2018 la Pensiunea Creangă, din oraşul Tîrgu Ocna, judetul Bacau are loc întalnirea Consiliul Director al Asociaţiei Oraselor din Romania şi a Congresului Autoritatilor Locale din Republica Moldova.

     Din dorinţa de revitalizare a relaţiilor internaţionale ale Asociaţiei Oraşelor din Romania, precum şi a membrilor săi, conducerea Asociaţiei Oraşelor din Romania a început un amplu program de activităţi internaţionale.

     În data de 26.02.2018 în cadrul Sedinţei Consiliului Director al Asociaţiei Oraşelor din România unde au participat şi reprezentanţi ai Guvernului, s-a semnat Întelegerea de Cooperare între oraşul Tîrgu Ocna, judeţul Bacau din România şi Oraşul Cricova din Republica Moldova.

     De asemenea în cadrul aceleiaşi sedinte, Consiliul Judeţean Bacău a semnat Întelegerea de Cooperare cu Raioanele Ialoveni si Străşeni din Republica Moldova .

DSC 0154 1024 DSC 0158 1024
DSC 0170 1024 DSC 0233 1024
DSC 0029 1024 DSC 0262 1024
  

A N U N Ț

    Autoritatea publică locală a orașului Tîrgu Ocna, anunță începerea lucrărilor de construire a blocului C8 ANL , situat în str. 1 Mai , nr.13 , conform Autorizației de construire nr 79/2017.

      Predarea amplasamentului a avut loc în data de 29.12.2017.

    Lucrările au început în data de 19.02.2018 , iar perioada de execuție este de 12 luni respectiv 19.02.2019. Blocul C8 va avea 48 unitati locative din care 9 cu 2 camere și 39 tip garsonieră și un regim de înălțime P+4.

  

ANUNT IMPORTANT 

          Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tirgu Ocna , cu sediul in orasul Tirgu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, face apel catre toti cetatenii din orasul Tirgu Ocna si din localitatile arondate serviciului – comunele Pirgaresti si Tirgu Trotus pentru a-si verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate detinute. In situatia detinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmeaza sa expire cetatenii au obligatia de a se prezenta la sediul serviciului , in vederea punerii in legalitate cu un nou act de identitate.

ANUNT   

 Consiliul Local al orasului Tirgu Ocna, cu sediul in strada Trandafirilor, nr. 1, judetul Bacau in calitate de autoritate publica tutelara a SC UTIL CONSECA SRL TG OCNA  anunta inceperea procesului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC UTIL CONSECA SRL TG OCNA, in conformitate cu O.U.G. nr. l09/2011modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. nr. 102 din 27 octombrie 2017 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:

     Depunerea candidaturilor se va face pana in data de  16  FEBRUARIE 2018, ora 14:00.

     Selectia dosarelor si intocmirea listei scurte se va face pana in data de 23  FEBRUARIE 2017.

     Interviul de selectie se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor.

     Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele linkuri :

     Anunt proces de selectie pentru membrii Consiliului de administratie al SC UTIL CONSECA SRL TG OCNA

     Declaratie pe proprie raspundere

     Scrisoare de asteptari privind Consiliul de administratie al SC UTIL CONSECA SRL TG. OCNA 

    Proces verbal afisare selectie dosare privind Consiliul de administratie  al SC UTIL CONSECA SRL TG. OCNA 

 

INFORMARE
cu privire la obiectivul “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”
                                                
     Referitor la: Obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, vă comunicăm următoarele:
•  În data de 13.10.2014 a fost încheiat Contractul de Prestări Servicii nr. 6467 între Oraşul Tîrgu Ocna şi  S.C. TOTAL PROIECT – EXE S.R.L. Bacău, având ca obiect executarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”. Valoarea totală a contractului a fost de 92.382,48 lei, sumă decontată prin programul PNDL.
•  În data de 09.09.2015 a fost semnat contractul de finanţare  nr.11709/25.08.2015 ( Ministerul Dezvoltării) - nr.6838/09.09.2015 Oraş Tg.Ocna, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în oraşul Tg.Ocna, jud.Bacău” :
             str.Salinei – 868 ml;
            str.Paraul Vilcica – 201 ml;
            str.Poet Ion Grămadă – 209 ml (parţial);
            str. Coasta Măgurii – 240 ml;
            str. Gura Slănic – 520 ml (parţial);
            str. Ştefan Constantinescu – 357 ml;
            str. Avram Iancu – 447 ml;
            str. Vasile Alecsandri – 208 ml (parţial).
 
      Pe data de 09.11.2015 a fost semnat Actul Adiţional nr.1 la contractul de finanţare nr.11709/25.08.2015.  Potrivit art. III. Punctul IV. Obiectul contractului - Valoarea totală a investiţiei este  4.549.204,00 lei (inclusiv TVA), din care:
                          - 4.098.144 lei – valoarea cheltuielilor finanţate prin PNDL,
                          -    451.060 lei – cofinanţarea de la bugetul local
        •  În data de 23.11.2015 a fost publicată documentaţia de atribuire nr.218382 privind obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, în valoare de 3.458.074 lei  fără TVA , validata de ANRMAP pe data de 25.11.2015. Tot pe 25.11.2015 a fost transmisă pe SEAP Invitaţia de participare nr. 382609 iar pe data de 26.11.2015 a fost validată de ANRMAP. Data licitaţiei a fost stabilită pe 11.12.2015.  Procedura a fost anulată în data de 09.12.2015, deoarece, în conformitate cu prevederile art.209 alin.1 litera c) din OUG 34/2006 -proiectantul nu a raspuns in termen la solicitarile de clarificari depuse in cadrul procedurii. Prin raspunsurile solicitate se modifica continutul documentatiei de atribuire.

        •  În data de 29.09.2016 a fost publicată documentaţia de atribuire nr. 248011 privind obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, în valoare de 3.147.933 lei  fără TVA (valoarea investiţiei de bază 3.101.412 lei + organizarea de şantier – 46.521 lei) validata de ANRMAP pe data de 30.09.2016. În aceeaşi dată a fost transmisă în SEAP Invitaţia de participare nr. 392962, validată în data de 30.09.2016. Procedura simplificată a fost anulată în data de 29.11.2016, deoarece nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de operatori economici fiind mai mic decât cel minim prevăzut. Operatorii economici interesati au fost în imposibilitatea de a depune ofertele on-line în SEAP, conform Fişei de date - Secţiunea IV.1.1,a), Secţiunea IV.4.3, în termenul prevăzut, iar autoritatea contractantă s-a aflat în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2, alin.2 din Legea nr. 98/2016.;

         Având în vedere că nu am primit din partea proiectantului - S.C. TOTAL PROIECT – EXE S.R.L. Bacău documentaţia actualizată în vederea iniţierii unei noi licitaţii, acesta tergiversând în mod repetat situaţia, deşi am transmis numeroase notificări în acest sens, respectiv adresele : nr.511/17,01,2017; nr.712/20.01.2017; nr.4064/24.02.2017; 8822/10.05.2017, am reluat Procedura Simplificată.

      •   În data de 05.09.2017 a fost acceptată  documentaţia de atribuire nr. 291617 / 05.09.2017, de către ANRMAP.

      •    În data de 06.09.2017 a fost transmis Anunţul simplificat nr.412903 / 06.09.2017, având ca data limita de depunere a ofertelor: 25.09.2017, ora 15:00.

       •    Operatorii economici au postat în SEAP oferte astfel:

              1)Asocierea S.C. CONEXTRUST S.A. loc. Blăgeşti, jud. Bacău – S.C. RUSTRANS S.R.L. loc. Blăgeşti, jud. Bacău (Lider Asociere – S.C. CONEXTRUST S.A.)

               2)Asocierea S.C. GIRONAP PROD S.A., loc. Oneşti, jud. Bacău – S.C. ALCONEP S.R.L., loc. Tg. Ocna, jud. Bacău (Lider Asociere – S.C. GIRONAP PROD S.A.)

              3)S.C. INSTAL DESIGN S.R.L. Bacău.

S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire şi au fost transmise răspunsurile la solicitările de clarificări – postate în SEAP.
      În cadrul evaluării sunt 3 etape:
        - Evaluarea DUAE,
        - Evaluarea Tehnică,
        - Evaluarea Financiară.
Ca urmare a evaluarii DUAE, unul dintre ofertanţi a fost declarat respins. A fost depusă la CNSC Contestaţia nr. 46094/31.10.2017. În data de 04.12.2017 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a emis Decizia nr.3204/C1/3935, care prevede că: “admite contestaţia depusă de reclamant şi obligă autoritatea contractantă (Oraşul Tg. Ocna) la reevaluarea ofertelor potrivit celor reţinute în motivare, a prevederilor legale şi a documentaţiei de atribuire”. Autoritatea contractantă a aplicat recomandările primite în cadrul deciziei anterior menţionate, prin reevaluarea ofertei depuse de candidatul respins, declarându-l şi pe acesta admis.
În prezent, se derulează a doua etapă din procesul evaluarii ofertelor  –  respectiv Evaluarea tehnică.
Având în vedere importanţa acestui proiect pentru Oraşul Staţiune Tîrgu Ocna, depunem tot efortul necesar pentru realizarea acestui obiectiv. Estimăm ca termen de semnare a contractului de lucrări, respectiv de  demarare a lucrărilor luna martie 2018.

  

ANUNT

     Conform adresei primita de la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bacau,  Primaria orasului Tirgu Ocna va aduce la cunostinta obligatiile pe care le aveti in vederea prevenirii aparitiei gripei aviare, la nivelul gospodariilor populatiei .

 - Evitarea oricărui contact direct si îndirect între păsările sălbatice vii, in special cele de apa si păsările domestice/alte păsări, în special rațele si gâstele .

- Astfel este interzis accesul tuturor păsărilor domestice si păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălti, râuri şi orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

- Separarea în cadrul gospodăriei a rațelor şi gâstelor de alte păsari domestice, în măsura posibilităților;

- Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile  pasărilor sălbatice;

- Se va evita prin toate mijloacele cresterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate . Atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea şi adaparea păsarilor se va realiza într-o zona acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice ;

- Se va evita contactul păsărilor cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare şi alte animale de companie;

- Se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor, mişcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);

Se interzice regruparea păsărilor domestice şi a altor păsări ținute în captivitate cu ocazia târgurilor, piețelor, expozițiilor sau a altor reuniuni;

Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la păsările din orice specie sau mamifere din curtea proprie, vor fi anunțate fară întârziere medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

- Toate cazurile de îmbolnăvire la om, cu manifestări respiratorii se anunţă medicului de familie având în vedere că boala se poate transmite la om;

-  Toate cadavrele de păsări şi mamifere descoperite în locuri publice se anunță fără  întârziere medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau DSVSA Bacău , telefon 0234586233; fax 0234586372; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

-  Toate indicațiile medicului de familie şi ale medicului veterinar de liberă practică împuternicit se respectă necondiționat.

A N U N T

            Primaria orasului Tirgu Ocna aduce  in atentia cetatenilor faptul ca AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA  recruteaza :

- EXPERTI ELECTORALI

- OPERATORI DE CALCULATOR IN SECTIILE DE VOTARE

           Avand in vedere faptul ca, potrivit art. 16 alin.5 din Legea nr. 208/2015 primarii au obligatia de a redirectiona cererile depuse de persoanele interesate sa faca parte din corpul expertilor electorali /operatori de calculator, catre Autoritatea Electorala Permanenta, avem rugamintea de a depune la sediul Primariei orasului Tirgu Ocna – Secretar oras  cererea (pe baza de aviz sau examen, dupa caz) , insotita de o copie a actului de identitate si o copie a actului de studii .

          Documentele solicitate le puteti depune si personal la sediul AEP – FILIALA BACAU : contact : tel. 0234.211010; e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

           Mai multe informatii puteti obtine accesand urmatorul link :

           Recrutare Experti electorali si Operatori de calculator in sectiile de votare 

 

Informare

         In conformitate cu Circulara Ministerului Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 29057/18.04.2017, Primaria orasului Tirgu Ocna  aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate  prevederile Memorandumului cu tema „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public" din data de 25 ianuarie 2017.

 - Memorandum „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public

  - Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

 

 Primaria orasului Tirgu Ocna, în calitate de operator - notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,  conform prevederilor legale în vigoare, are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în conditii de siguranta, bazele de date anume create pentru indeplinirea atributiilor legale ce-i revin si de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare.

      Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate le puteti vizualiza accesand INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL