Comunicate

ANUNT   

 Consiliul Local al orasului Tirgu Ocna, cu sediul in strada Trandafirilor, nr. 1, judetul Bacau in calitate de autoritate publica tutelara a SC UTIL CONSECA SRL TG OCNA  anunta inceperea procesului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC UTIL CONSECA SRL TG OCNA, in conformitate cu O.U.G. nr. l09/2011modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. nr. 102 din 27 octombrie 2017 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:

     Depunerea candidaturilor se va face pana in data de  16  FEBRUARIE 2018, ora 14:00.

     Selectia dosarelor si intocmirea listei scurte se va face pana in data de 23  FEBRUARIE 2017.

     Interviul de selectie se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor.

     Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele linkuri :

     Anunt proces de selectie pentru membrii Consiliului de administratie al SC UTIL CONSECA SRL TG OCNA

     Declaratie pe proprie raspundere

     Scrisoare de asteptari privind Consiliul de administratie al SC UTIL CONSECA SRL TG. OCNA 

    Proces verbal afisare selectie dosare privind Consiliul de administratie  al SC UTIL CONSECA SRL TG. OCNA 

 

INFORMARE
cu privire la obiectivul “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”
                                                
     Referitor la: Obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, vă comunicăm următoarele:
•  În data de 13.10.2014 a fost încheiat Contractul de Prestări Servicii nr. 6467 între Oraşul Tîrgu Ocna şi  S.C. TOTAL PROIECT – EXE S.R.L. Bacău, având ca obiect executarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”. Valoarea totală a contractului a fost de 92.382,48 lei, sumă decontată prin programul PNDL.
•  În data de 09.09.2015 a fost semnat contractul de finanţare  nr.11709/25.08.2015 ( Ministerul Dezvoltării) - nr.6838/09.09.2015 Oraş Tg.Ocna, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în oraşul Tg.Ocna, jud.Bacău” :
             str.Salinei – 868 ml;
            str.Paraul Vilcica – 201 ml;
            str.Poet Ion Grămadă – 209 ml (parţial);
            str. Coasta Măgurii – 240 ml;
            str. Gura Slănic – 520 ml (parţial);
            str. Ştefan Constantinescu – 357 ml;
            str. Avram Iancu – 447 ml;
            str. Vasile Alecsandri – 208 ml (parţial).
 
      Pe data de 09.11.2015 a fost semnat Actul Adiţional nr.1 la contractul de finanţare nr.11709/25.08.2015.  Potrivit art. III. Punctul IV. Obiectul contractului - Valoarea totală a investiţiei este  4.549.204,00 lei (inclusiv TVA), din care:
                          - 4.098.144 lei – valoarea cheltuielilor finanţate prin PNDL,
                          -    451.060 lei – cofinanţarea de la bugetul local
        •  În data de 23.11.2015 a fost publicată documentaţia de atribuire nr.218382 privind obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, în valoare de 3.458.074 lei  fără TVA , validata de ANRMAP pe data de 25.11.2015. Tot pe 25.11.2015 a fost transmisă pe SEAP Invitaţia de participare nr. 382609 iar pe data de 26.11.2015 a fost validată de ANRMAP. Data licitaţiei a fost stabilită pe 11.12.2015.  Procedura a fost anulată în data de 09.12.2015, deoarece, în conformitate cu prevederile art.209 alin.1 litera c) din OUG 34/2006 -proiectantul nu a raspuns in termen la solicitarile de clarificari depuse in cadrul procedurii. Prin raspunsurile solicitate se modifica continutul documentatiei de atribuire.

        •  În data de 29.09.2016 a fost publicată documentaţia de atribuire nr. 248011 privind obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, în valoare de 3.147.933 lei  fără TVA (valoarea investiţiei de bază 3.101.412 lei + organizarea de şantier – 46.521 lei) validata de ANRMAP pe data de 30.09.2016. În aceeaşi dată a fost transmisă în SEAP Invitaţia de participare nr. 392962, validată în data de 30.09.2016. Procedura simplificată a fost anulată în data de 29.11.2016, deoarece nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de operatori economici fiind mai mic decât cel minim prevăzut. Operatorii economici interesati au fost în imposibilitatea de a depune ofertele on-line în SEAP, conform Fişei de date - Secţiunea IV.1.1,a), Secţiunea IV.4.3, în termenul prevăzut, iar autoritatea contractantă s-a aflat în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2, alin.2 din Legea nr. 98/2016.;

         Având în vedere că nu am primit din partea proiectantului - S.C. TOTAL PROIECT – EXE S.R.L. Bacău documentaţia actualizată în vederea iniţierii unei noi licitaţii, acesta tergiversând în mod repetat situaţia, deşi am transmis numeroase notificări în acest sens, respectiv adresele : nr.511/17,01,2017; nr.712/20.01.2017; nr.4064/24.02.2017; 8822/10.05.2017, am reluat Procedura Simplificată.

      •   În data de 05.09.2017 a fost acceptată  documentaţia de atribuire nr. 291617 / 05.09.2017, de către ANRMAP.

      •    În data de 06.09.2017 a fost transmis Anunţul simplificat nr.412903 / 06.09.2017, având ca data limita de depunere a ofertelor: 25.09.2017, ora 15:00.

       •    Operatorii economici au postat în SEAP oferte astfel:

              1)Asocierea S.C. CONEXTRUST S.A. loc. Blăgeşti, jud. Bacău – S.C. RUSTRANS S.R.L. loc. Blăgeşti, jud. Bacău (Lider Asociere – S.C. CONEXTRUST S.A.)

               2)Asocierea S.C. GIRONAP PROD S.A., loc. Oneşti, jud. Bacău – S.C. ALCONEP S.R.L., loc. Tg. Ocna, jud. Bacău (Lider Asociere – S.C. GIRONAP PROD S.A.)

              3)S.C. INSTAL DESIGN S.R.L. Bacău.

S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire şi au fost transmise răspunsurile la solicitările de clarificări – postate în SEAP.
      În cadrul evaluării sunt 3 etape:
        - Evaluarea DUAE,
        - Evaluarea Tehnică,
        - Evaluarea Financiară.
Ca urmare a evaluarii DUAE, unul dintre ofertanţi a fost declarat respins. A fost depusă la CNSC Contestaţia nr. 46094/31.10.2017. În data de 04.12.2017 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a emis Decizia nr.3204/C1/3935, care prevede că: “admite contestaţia depusă de reclamant şi obligă autoritatea contractantă (Oraşul Tg. Ocna) la reevaluarea ofertelor potrivit celor reţinute în motivare, a prevederilor legale şi a documentaţiei de atribuire”. Autoritatea contractantă a aplicat recomandările primite în cadrul deciziei anterior menţionate, prin reevaluarea ofertei depuse de candidatul respins, declarându-l şi pe acesta admis.
În prezent, se derulează a doua etapă din procesul evaluarii ofertelor  –  respectiv Evaluarea tehnică.
Având în vedere importanţa acestui proiect pentru Oraşul Staţiune Tîrgu Ocna, depunem tot efortul necesar pentru realizarea acestui obiectiv. Estimăm ca termen de semnare a contractului de lucrări, respectiv de  demarare a lucrărilor luna martie 2018.

  

ANUNT

     Conform adresei primita de la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bacau,  Primaria orasului Tirgu Ocna va aduce la cunostinta obligatiile pe care le aveti in vederea prevenirii aparitiei gripei aviare, la nivelul gospodariilor populatiei .

 - Evitarea oricărui contact direct si îndirect între păsările sălbatice vii, in special cele de apa si păsările domestice/alte păsări, în special rațele si gâstele .

- Astfel este interzis accesul tuturor păsărilor domestice si păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălti, râuri şi orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

- Separarea în cadrul gospodăriei a rațelor şi gâstelor de alte păsari domestice, în măsura posibilităților;

- Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile  pasărilor sălbatice;

- Se va evita prin toate mijloacele cresterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate . Atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea şi adaparea păsarilor se va realiza într-o zona acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice ;

- Se va evita contactul păsărilor cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare şi alte animale de companie;

- Se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor, mişcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);

Se interzice regruparea păsărilor domestice şi a altor păsări ținute în captivitate cu ocazia târgurilor, piețelor, expozițiilor sau a altor reuniuni;

Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la păsările din orice specie sau mamifere din curtea proprie, vor fi anunțate fară întârziere medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

- Toate cazurile de îmbolnăvire la om, cu manifestări respiratorii se anunţă medicului de familie având în vedere că boala se poate transmite la om;

-  Toate cadavrele de păsări şi mamifere descoperite în locuri publice se anunță fără  întârziere medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau DSVSA Bacău , telefon 0234586233; fax 0234586372; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

-  Toate indicațiile medicului de familie şi ale medicului veterinar de liberă practică împuternicit se respectă necondiționat.

ANUNT

   Orasul Tirgu Ocna a depus proiectul pentru “Programul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau in perioada 2014 - 2020”.

    Pentru inceperea lucrarilor pe domeniul public este necesara intocmirea unei liste cu Numele / Prenumele / Semnatura cetatenilor, proprietari de gospodarii, prin care sa va exprimati acordul ca lucrarile la reteaua de alimentare cu apa/canalizare propusa spre reabilitare/extindere sa se desfasoare pe strada d-voastra.

   Lucrarile se vor realiza numai cu sustinerea d-voastra, semnand aceasta lista, care reprezinta si asumarea la bransarea/ racordarea la reteaua noua.

      In acest sens, va solicitam sa va prezentati in perioada 18-21 decembrie 2017, intre orele 12°° - 16°°, la sediul primariei Tirgu Ocna din strada Trandafirilor Nr. 1, pentru semnarea listei.

     De asemenea, in sprijinul d-voastra, reprezentanti ai institutiei se vor deplasa in teren in perioada  18-21 decembrie 2017, intre orele 9°° - 12°°, pentru completarea listelor de catre cetatenii care doresc bransarea/racordarea.

      Investitia se refera la strazile:                        

- Reabilitare retea apa potabila

Andrei Muresan, Petre Ispirescu, Republicii ( de la intersectia cu Maior Rosita pana la pod peste Trotus), Ion Catina, Toamnei, Verii, Visului, C. Negri( de la intersectia cu Mihai Eminescu pana la iesire spre Onesti);

- Extindere retea de canalizare

Aprodul Purice, Bradului (Mestecanis), C. Negri (capat spre Onesti), Coasta Morii, Crisan, Crizantemelor, Dogariei, Fantana cu Apa Rece, Galean, George Cosbuc, General Eremia Grigorescu, Ion Diaconescu, Lutariei, Malului, Morii, Mosoare, Neptun, Nucului, Paraului, Pinului, Podei, Prosperitatii, Sageata, Semicercului, Abator, Ion Creanga, Toamnei, Tabacari, Tarancuta, Teiului, Trandafirilor, Gheorghe Asachi, Podei, Trotus.

Page 1 of 4


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/tirgu/public_html/templates/gk_memovie/html/pagination.php on line 129
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »