Evidenta populatiei

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 Temenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

 Eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau fizionomiei  

 Eliberarea actului de identitate la : pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior

 Eliberarea actului de identitate la : schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor

Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani.

Eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani

Eliberarea cartii de identitate provizorii cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate

Inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

Eliberarea cartii de identitate la dobandirea cetateniei romane

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania

 

Starea civila

Acte necesare inregistrarii nasterii 

Acte necesare incheierii casatoriei

Acte necesare inregistrarii decesului

Actele necesare în vederea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativa

 Eliberarea duplicatelor de pe actele de stare civilă

Înregistrarea actelor de stare civilă încheiate în străinătate

Înscrierea menţiunilor primite din străinătate cu privire la modificarea statutului civil al persoanei

Livretul de familie

Eliberarea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale 

Rectificarea actelor de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate

 

 Urbanism

 Compartiment agricol