IN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

   Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

    Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

    Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

    Precizăm că informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul  Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor : www.evidentapersoanelor.ro

 

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

 Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

 

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE

Cartea de identitate                    = 7 LEI

Cartea de identitate provizorie   = 1 LEU

Taxa extrajudiciara de timbru    =  5 LEI

 

TERMENE ELIBERARI DOCUMENTE :


Cartea de identitate : 30 zile 

Cartea de identitate provizorie : 5 zile

Viza de resedinta : 5 zile

Nota : 

        Termenul de eliberare al documentelor de mai sus curge de la data depunerii cererii la SPCLEP Tirgu Ocna

  

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI              08.00    -     16.00                 

MARŢI          08.00    -     16.00                      

MIERCURI   08.00    -     16.00                           

JOI                08.00     -    18.30

VINERI         08.00    -     16.00