ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

 

  DOCUMENTE NECESARE:

 - cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate şi cartea de alegător,in cazul deteriorarii;

- certificatul de naştere,original şi copie;;

- certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;

- dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;

- un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;

-  chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.