ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

 DOCUMENTE NECESARE:

 -         cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;

-         certificatul de naştere, original şi copie;

-         certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

-         hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

-         certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

-         certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

-         documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

-         paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;

-         actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;

-         chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

-         timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;

-         chitanţa C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire.