DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII

 CERTIFICATULUI DE EDIFICARE A CONSTRUCTIEI

 -         Cerere;

-         Copie dupa AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE;

-         Copie dupa PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;

-         Masuratoare topografica, realizata de un inginer topometrist, in care sa fie trecuta suprafata gasita la masuratori.