ANUNŢ

 

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare  cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi a unei pieţe  din oraşul Tîrgu Ocna, jud. Bacău 

Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Tirgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism,
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat ; 

-  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE  

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre  se vor transmite pana pe data de 24.08.2018, pe adresa de e-mail a institutiei : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , sau se vor depune la Registratura generala a institutiei . 

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. 

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice este doamna Arghire Viorica – consilier in cadrul Compartimentului informarea cetateanului-relatii cu publicul . 


ANUNŢ


     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 –privind finantele publice , pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2018.
     Acest material este disponibil la :
- sediul Primăriei Oraşului Tirgu Ocna : Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate;
- pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE
   Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica: e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pana pe data de 06.02.2018.

Proiecte supuse dezbaterii publice in anul 2017