ANUNŢ


     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 –privind finantele publice , pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2018.
     Acest material este disponibil la :
- sediul Primăriei Oraşului Tirgu Ocna : Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate;
- pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE
   Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica: e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pana pe data de 06.02.2018.

Proiecte supuse dezbaterii publice in anul 2017