Comunicate

Anunt procedura de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA 24.11.2017

ANUNT

         Consiliul Local al orasului Tirgu Ocna, cu sediul in strada Trandafirilor, nr. 1, judetul Bacau in calitate de autoritate publica tutelara a SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA  anunta inceperea procesului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA, in conformitate cu O.U.G. nr.l09/2011modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. nr. 63 din 20 iulie 2017 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:

       Depunerea candidaturilor se va face pana in data de 17 noiembrie 2017, ora 14:00.

     Selectia dosarelor si intocmirea listei scurte se va face pana in data de 24  noiembrie 2017.

     Interviul de selectie se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor.

       Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link : 

  Anunt procedura de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA 

 Declaratie pe proprie raspundere (prevazuta la pct.10)

Scrisoare de asteptari privind SC CUPT SA

Proces verbal selectie dosare membrii CA al  SC CUPT SA

Proces verbal rezultate proba interviu  membrii CA al  SC CUPT SA

Anunt taxa salubritate 30.09.2017

ANUNT

    Conform  Hotărârii Consiliului Local Nr. 2 din 26.01.2017, s-a aprobat taxa specială de salubritate, în cuantum de 9,61 ron/persoana/lună, pentru toate persoanele fizice, cu domiciliul sau resedinta pe raza orasului Tîrgu Ocna, jud. Bacău. Taxa speciala de salubritate se datoreaza lunar si se achita trimestrial pana la urmatoarele date scadente:

-         31 martie (pentru lunile ianuarie, februarie, martie) ;

-         30 iunie (pentru lunile aprilie, mai, iunie);

-         30 septembrie (pentru lunile iulie, august, septembrie);

-         31 decembrie (pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie);

Persoanele fizice care până la această data nu au depus DECLARATIA DE IMPUNERE, pentru care a expirat si al treilea termen de plata (30 septembrie), sunt invitate  la sediul Primăriei Tîrgu Ocna, Serviciul buget contabilitate – taxe si impozite pentru a completa documentatia cu toate datele de identificare ale persoanelor care locuiesc în imobil.

În cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate ale autoritătilor locale pe baza datelor si informatiilor detinute de acestea (dosarul fiscal, registrul agricol, etc). Pentru familiile cu mai mult de 3 minori în întretinere taxa specială de salubritate se limitează la un număr maxim de 3 minori.

Cetatenii  care lipsesc din localitate cel putin 30 de zile consecutive dintr-un an calendaristic si probeaza acest fapt cu documente justificative de tip viza de flotant, contracte de munca in strainatate, adeverinta eliberata de institutia de invatamant (in cazul elevilor si studentilor) sau alte documente justificative, pot beneficia de scutire de la plata taxei de salubritate in conditiile art. 5 , alin. 8) din Regulamentul privind instituirea si administrarea  taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice în oraşul Tirgu Ocna, aprobat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 2 din 26.01.2017. Formularele: Declaraţie de Impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate si Cerere solicitare scutire taxa salubrizare (numai daca este cazul) se gasesc pe pagina web www.tirguocna.ro, secţiunea Taxe si impozite - Taxa de salubritate.

 În caz de neplată a taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine calculul si plata majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală.

            Pentru relatii suplimentare va puteti adresa compartimentului impozite si taxe din cadrul primariei sau la telefon nr.0234344114/ 0738652024, intre orele 08:30 – 16:30.

            Impreuna vom mentine orasul Tirgu Ocna curat!  

 

Anunt procedura de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA 02.10.2017

ANUNT

      Consiliul Local al orasului Tirgu Ocna, cu sediul in strada Trandafirilor, nr. 1, judetul Bacau in calitate de autoritate publica tutelara a SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA  anunta inceperea procesului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA, in conformitate cu O.U.G. nr.l09/2011modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. nr.63 din 20 iulie 2017 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:

      Depunerea candidaturilor se va face pana in data de 27 septembrie 2017, ora 16:30.

     Selectia dosarelor si intocmirea listei scurte se va face pana in data de 2 octombrie 2017.

     Interviul de selectie se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor.

     Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele link-uri : 

Anunt procedura de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA

Declaratie pe proprie raspundere (prevazuta la pct.8)

Scrisoare de asteptari privind SC CUPT SA

Proces verbal de reluare procedura selectie dosare  SC CUPT SA

Anunt inchiriere locuri parcare str. Cpt. Busila

 ANUNT INCHIRIERE LOCURI DE PARCARE 

CĂTRE,

CETĂŢENII  BLOCURILOR  A 4,A5,A6,A8, A11( scara C), B 8

Str. Căpitan Buşilă, oraş Tirgu Ocna, judeţul Bacău

  

     Primăria oraşului Tirgu Ocna implementează Proiectul  de modernizare a străzii  CĂPITAN BUŞILĂ, ORAŞ TÎRGU OCNA, constând în asfaltarea străzii, reabilitarea trotuarelor şi amenajarea parcărilor de reşedinţă.

     La finalizarea proiectului toate locurilor de parcare  vor fi marcate corespunzător şi vor fi închiriate proprietarilor de autoturisme conform Hotărârii nr.18 din 26.02.2014 a Consiliului Local al Oraşului Tirgu Ocna.

     Pentru identificarea necesităţilor de parcare, persoanele interesate vor depune cerere până la data  15.06.2017.

     Ulterior se vor  centraliza toate solicitările şi  va fi  organizată  licitaţie publică în condiţiile legii.

     Regulamentul şi cererea tip le accesaţi  pe pagina de internet a  Primăriei oraşului Tirgu Ocna   “ www.tirguocna.ro” – secţiunea “ Acte necesare pentru ” - Urbanism - Inchiriere loc de parcare.

     Informaţii suplimentare pot fi oferite la sediul instituţiei, strada Trandafirilor, nr. 1, telefon 0234/344114 – int. 131, 122,  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

 

Anunt taxe si impozite 2017

ANUNT

                Conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX), impozitele si taxele pe proprietate se platesc anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

              Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, datorat  pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie 2017, se acorda o bonificatie de 10%.

              Dupa expirarea acestui tremen, se vor percepe majorari de intarziere conform  art.183 din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile ulterioare.

             Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

              Pentru anul 2017, Taxa speciala de salubrizare stabilita conform H.C.L. nr.2/26.01.2017 se datoreaza lunar si se achita trimestrial pana la urmatoarele date scadente :

-         31 martie (pentru lunile ianuarie, februarie, martie) ;

-         30 iunie (pentru lunile aprilie, mai, iunie);

-         30 septembrie (pentru lunile iulie, august, septembrie);

-         31 decembrie (pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie );

              Plata Taxei speciale de salubrizare persoane fizice se poate efectua si anticipat pentru tot anul in curs.

              Relatii suplimentare va pot fi oferite de catre Serviciul buget contabilitate – taxe si impozite si Compartimentul informarea cetateanului, relatii cu publicul, telefon: 0234/344114 interior 125.

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!

 

Taxa salubritate

ANUNT 

      Va informam ca incepand  cu anul 2017, cetatenii orasului Tirgu Ocna (persoane fizice ) vor achita taxa de salubritate in cuantum de 9.61 lei/persoana/luna, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr.2/26.01.2017.

    Va invitam la  sediul Primariei  orasului Tirgu Ocna –Serviciul buget contabilitate - taxe si impozite sau Compartimentul informarea cetateanului relatii  cu publicul pentru a completa DECLARATIA DE IMPUNERE  cu toate datele de identificare ale persoanelor care locuiesc in imobil.

    Precizam ca persoanele fizice care platesc taxa de salubritate integral pana la 31.03.2017, beneficiaza de bonificatie de 10% din valoarea taxei.

   Incepand cu data de 31.12.2016 se reziliaza contractele de prestare a serviciului de salubritate incheiate intre persoanele fizice si S.C.CUPT.S.A.

      Restantele aferente perioadei pana la 31.12.2016 se vor achita la S.C.CUPT.S.A.

   Cetatenii  care lipsesc din localitate cel putin 30 de zile consecutive dintr-un an calendaristic si probeaza acest fapt cu documente justificative de tip viza de flotant, contracte de munca in strainatate, adeverinta eliberata de institutia de invatamant ( in cazul elevilor si studentilor) sau alte documente justificative, pot beneficia de scutire de la plata taxei de salubritate in conditiile art. 5 , alin. 8) din Regulamentul privind instituirea si administrarea  taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice în oraşul Tirgu Ocna, aprobat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 2 din 26.01.2017 . Pentru a putea beneficia de aceasta scutire, cetatenii interesati vor completa si depune la Primaria orasului Tirgu Ocna  documentul „Solicitare scutire taxa salubritate„ (anexa).

 Procedura de transmitere prin  e-mail:

      Formularele:

             - Declaraţie de Impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate;

             - Solicitare scutire taxa salubrizare (numai daca este cazul). 

  •  se listează din secţiunea Taxe si impozite - Taxa de salubritate

  •  titularul proprietăţii  completează corect şi complet  toate câmpurile.  Se semnează obligatoriu;
  •  scanează documentele în format .pdf  sau  .jpg
  •  transmite documentele pe adresa :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   După operarea documentaţiei în baza de date, Primăria va transmite un e-mail de confirmare a validării.

   Plata taxei de salubritate poate fi efectuată şi prin virament bancar în contul: RO14TREZ06221360206XXXXX, deschis la Trezoreria Oneşti, titular Oraşul Tîrgu Ocna, cod fiscal 4278620. La explicaţii se va completa: Numele si Prenumele titularului proprietăţii, adresa completă, numarul de persoane.

    Relatii suplimentare va pot fi oferite de catre Serviciul buget contabilitate – taxe si impozite si Compartimentul informarea cetateanului, relatii cu publicul, telefon: 0234/344114 interior 125.

Impreuna vom mentine orasul Tirgu Ocna curat!  

      Anexat:
-         Declaratia de Impunere ;

Anunt licitatie transport persoane 05.01.2017

Anunt public local          

        Orasul Tirgu Ocna organizeaza sedinta de licitatie publica deschisa destinata delegarii gestiunii serviciului de transport public local de persoane din orasul Tirgu Ocna pe traseele Tirgu Ocna  - Vilcele, Tirgu Ocna - Viisoara.

        Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link : Licitatie transport public local de persoane Tirgu Ocna

 

Anunt licitatie transport persoane 14.12.2016

Anunt public local          

        Orasul Tirgu Ocna organizeaza sedinta de licitatie publica deschisa destinata delegarii gestiunii serviciului de transport public local de persoane din orasul Tirgu Ocna pe traseele Tirgu Ocna  - Vilcele, Tirgu Ocna - Viisoara.

        Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link : Licitatie transport public local de persoane Tirgu Ocna

 

Dezbatere publica proiect RO-NET

RO-NET 1024

Programul Casa Verde

                   Din dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 483. din 27.09.2016 privind deschiderea sesiunii in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice
 
         Art.1. Se aproba organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice, în perioada 10 – 24 octombrie 2016
       
    In cadrul programului finanţarea se acordă după cum urmează:
a) până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
b) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
c) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.
 
    Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic (pe care se vor completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice", precum şi sesiunea de depunere), la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul; acesta va cuprinde:
 
a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;
c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;
d) actul de identitate al solicitantului, în copie;
e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;
f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;
h) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;
i) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;
j) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;
k) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;
m) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;
n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.
 
             Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcţie şi teren; nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare pentru acel imobil, pe sesiune.